deweloper (8)Odpowiedzialność dewelopera za wady
Deweloper zobowiązany jest wobec nabywcy do usunięcia wad budynku i lokalu. Wynika to z rękojmi za wady fizyczne. Wygasa ona po upływie 1 roku, w przypadku wad budynku – 3 lat od momentu sprzedaży.
Natomiast udzielenie nabywcom gwarancji jest kwestią dobrowolną ze strony dewelopera.
Niektórzy deweloperzy próbują uniknąć odpowiedzialności za powstałe usterki i wady zrzucając odpowiedzialność na wykonawcę. Jednak sprzedawcą nieruchomości jest deweloper i to on ponosi pełną odpowiedzialność przed kupującym, bez względu na to czy posiłkował się przy budowie inwestycji podwykonawcami czy nie. Często zdarza się oczywiście tak, iż podwykonawca na wniosek dewelopera usuwa wady i usterki, ale wynika to jedynie z jego dobrej woli. Deweloper nie ma prawa odmówić usunięcia wad budynku lub lokalu mieszkalnego na wniosek kupującego. Natomiast prawa do występowania przeciwko deweloperowi nie posiada wspólnota mieszkaniowa. Chodzi tu o roszczenia odszkodowawcze wynikające z wad fizycznych danego budynku.