Plac budowy jest miejscem pracy, gdzie często dochodzi do nieprzewidzianych wypadków. Są to wypadki często występujące z winy człowieka, ale też takie do których przyczyniły się jedynie maszyny. Dlatego też zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa na budowach jest konieczne i nie podlega żadnym dyskusjom. Chodzi bowiem nie tylko szybkość realizacji, ale też życie i zdrowie pracowników budowy. Dlatego też kontrole budowlane www.batiplus.pl to dzisiaj codzienność i konieczność na każdej budowie.

Takie kontrole przeprowadzane są między innymi przez firmy współpracujące z daną inwestycją, na przykład przez firmę BatiPlus Polska Sp. z o.o. Standardowa kontrola budowlana obejmuje sprawdzenie postępów budowy, zachowywania zasad bezpieczeństwa pracy na danym placu budowy, a także wykorzystania odpowiednich materiałów. W czasie ewentualnego wypadku przeprowadzane są ekspertyzy budowlane, stwierdzające przyczynę wypadku. Dlatego też firmy takie jak BatiPlus przeprowadzają solidne kontrole swoich inwestycji, by uniknąć niepotrzebnych problemów.