Podatek przy zakupie nieruchomości

Ta sprawa wśród wielu z nas budzi sporo niejasności, ale musimy pamiętać w szczególności o niezbitym fakcie, że nieruchomość, niezależnie od tego czy jest to mieszkanie, duży dom jednorodzinny czy garaż na dwa samochody, to jest także towar, rzecz, którą sprzedajemy i którą nabywamy. Dlatego też jesteśmy zmuszeni płacić za nią podatki i nie możemy być tym faktem nijak zdziwieni.

Sprawa uiszczania podatku od zakupu jest jednak nieco bardziej rozległa i jeśli jesteśmy właśnie zainteresowani nabyciem jakiejś nieruchomości, to musimy wiedzieć, że odbywać się to może w głównej mierze na dwóch różnych płaszczyznach. Pierwszą z nich jest rynek pierwotny, a drugą jak się pewnie można domyślić, rynek wtórny. I w jednym i w drugim przypadku trzeba płacić i nie ma od tego żadnych ustępstw, będziemy zmuszeni do spłacania dobrze znanego nam podatku VAT, czyli klasycznego podatku od towarów i usług bądź też podatku zwanego PCC, który jest opłatą od czynności cywilno-prawnych.

Jeśli nabywamy nieruchomość na rynku pierwotnym to nakładany jest na nas obowiązek spłacenia podatku VAT, który jest uzależniony od rodzaju konkretnej nieruchomości. Należy pamiętać o tym, że domy i nowe mieszkania są objęte podatkiem w wysokości 7 procent, a inne, takie jak chociażby wspomniany już we wstępie garaż, zdecydowanie większym, dwudziesto-dwu procentowym progiem. Bardzo ważny w tym aspekcie jest fakt, że obowiązkiem podatku VAT jest obarczony sprzedający, ale tak naprawdę spłaca go kupujący, ponieważ ten pierwszy kwotę podatku odlicza od sprzedawanej przez siebie usługi.

Druga opcja, czyli mniej znany podatek PCC jest płacony przy obrocie cywilno-prawnym rzeczami bądź tez prawami majątkowymi. Dlatego też mówimy o rynku wtórnym, tu właśnie jest miejsce kosztów związanych z zakupem nieruchomości, w przypadku których stawka podatku wynosi 2 % i nalicza się ją od ceny transakcyjnej. Przy tej opcji należy pamiętać, że zupełnie wszystkie obowiązki są na głowie kupującego, to on załatwia wszelkie formalności, związane między innymi ze złożeniem deklaracji i spłaceniem całości podatku. PCC stawia jednak w roli płatnika notariusza, który musi całej sprawy dopilnować. Obowiązek podatkowy następuję z chwilą zawarcia transakcji i należy do zrealizować do 14 dni.