Przeważnie użytkownik końcowy nie musi martwić się takimi elementami infrastruktury dostarczającej mu energii elektrycznej jak przekładniki prądowe. Za odpowiednie przygotowanie infrastruktury i podłączenie nieruchomości do sieci energetycznej, a następnie za konserwowanie zdecydowanej większości z tej sieci ? odpowiada operator energetyczny w kraju. Niemniej warto wiedzieć, że znajdujące się na dużych i mniejszych słupach energetycznych przekładniki prądowe to nic więcej jak transformator jednofazowy małej mocy.
Jego głównym zadaniem jest mierzenie prądu o bardzo wysokim natężeniu miernikami o mniejszych zakresach pomiaru. Są one więc nieodłączne zarówno z punktu widzenia zarządzania i organizacji całej branży jak i rozliczeń ekonomicznych i finansowych z tytułu poboru energii. Awaryjne przekładniki prądowe to przede wszystkim wstrzymanie dostaw prądu do danego rejonu, albowiem bez ich sprawnego działania, nie można wykonywać usługi sprzedaży energii. Nie tylko rozszerzają zakres pomiaru amperomierzy, ale służą również do oddzielania obwodów pobocznych od głównego toru prądowego.