Samo posiadanie lasera nie wystarcza do przecięcia nim pewnych powierzchni. Trzeba jeszcze wiedzieć, jak to narzędzie wykorzystać, aby osiągnąć nim ten cel, jaki został zamierzony. Usługi cięcia laserem każdorazowo mogą bowiem wyglądać nieco inaczej, gdyż jak na razie istnieje możliwość przeprowadzania ich na podstawie trzech metod. Pierwszą i zarazem najpopularniejszą jest cięcie poprzez odparowanie, dlatego nim warto się zająć na początku i dokładnie je poznać.

Cięcie poprzez odparowanie jest to metoda, która polega przede wszystkim na poddawaniu wybranych materiałów działaniu wiązek laserowych. Są to wiązki zogniskowane, które zaczynają odparowywać, gdyż są nastawione na działanie atmosfery gazu obojętnego. Oczywiście ta metoda nie sprawdzi się w każdym przypadku, dlatego istnieją pewne zasady określające, w jakich sytuacjach powinno się z niej korzystać. Robi się to głównie przy obrabianiu materiałów nieulegających procesowi topnienia; przykładem takiego tworzywa jest standardowe drewno.