turystyka (5)Każdy przeciętnie wykształcony Polak wie, co określamy mianem architektury. Jest to technika oraz sztuka budowania w celu realizacji wymagań cywilizowanego społeczeństwa. Jednak nie każdy ma takie zadowalające pojęcie o jej historii. Aby przybliżyć to pojęcie czytelnikom zdecydowałem się na napisanie tego niedługiego artykułu.
Historia tej sztuki i techniki opisuje rozwój, jaki przeżywała architektura oraz budownictwo od kiedy ludzie zaczęli się parać budową schronień o walorach estetycznych. Zajmuje się ona również związkiem architektury z rozwojem coraz nowszych technologii, zmianami klimatu, a także wieloma zjawiskami o podłożu czysto społecznym.
Z tej perspektywy historię dzielimy na epoki stylistyczne. Dzięki temu możemy scharakteryzować i opisać całą działalność budowlaną omawianego okresu kodyfikując charakterystyczne cechy stylistyczne.
Z historią architektury nieodłącznie powiązane jest istnienie nieruchomości.
Sądzę, że każdy, kto przeczyta ten artykuł wzbogaci swoją skarbnicę wiedzy o nowe, ciekawe informacje.