Rola zlecającego nie ogranicza się tylko do wykonania telefonu do biura projektowego, przekazania kluczy wykonawcy, a na końcu wykonaniu przelewu za wykonany panel usług. To on ma kwestię decyzyjną od samego rozpoczęcia procesu projektowania, aż po jego zakończenie. Nie ma on tylko gotówki do przeznaczenia na projekt, jak się powszechnie wydaje, ale też wiedzę i wymagania. Wie czego potrzebuje, aby bez problemu odnaleźć się w nowym wnętrzu. Wie czego oczekuje od wezwanego projektanta. Ten drugi zaś także posiada potrzebną wiedzę, tylko już dokładniejszą, ukierunkowaną inżynieryjnie. Posiada też kwalifikacje przekucia tej wiedzy bezpośrednio w funkcjonalne rozwiązania. Przed przystąpieniem do tego przedsięwzięcia zaleca się klientowi głębsze zapoznanie z tematem projektowania, a także z konkretną osobą na stronie https://luxinteriors.com.pl/projekty-wnetrz. Wiadomo wtedy czego możemy spodziewać się branym pod uwagę projektancie. Jeśli jego styl nam odpowiada możemy umówić się na spotkanie i przedstawić to co czego oczekujemy i jakie mamy wizje.