deweloper (19)Starożytny Egipt to jedna z kolebek ludzkiej cywilizacji. Jest to jedyny oprócz Indii i Chin kraj, który przetrwał w praktycznie niezmienionej postaci ponad trzy tysiące lat. Chciałbym przybliżyć nieco temat okresów wyróżnianych w obrębie historii sztuki tego kraju.
Architektura starożytnego Egiptu obejmuje okres od końca czwartego tysiąclecia przed naszą erą do czwartego wieku naszej ery. Przez trzy i pół tysiąca lat w kraju nad Nilem panowała jednorodność form artystycznych. Odbiegając od tematu, większym zmianom nie podlegały również inne dziedziny kultury, jak i porządek społeczny. Sztuka miała bardzo praktyczną funkcję. Mianowicie, pomagała ona w utrwalaniu ustalonego ładu państwowego.
Pierwsze dwie epoki, jakie wyróżniamy to okres predynastyczny oraz wczesnodynastyczny. Kolejną epoką było tak zwane Stare Państwo. W tych czasach zaczęto doceniać rolę nieruchomości i nastał złoty wiek starożytnej architektury. Czasy Średniego Państwa nastały około roku dwa tysiące sześćdziesiątego piątego. Wówczas centrum kulturalnym kraju stały się Teby. Ostatnie zjednoczenie Egiptu przyczyniło się do nastania ery Nowego Państwa.