Na czym polega praca wedding plannera?

0
126
5/5 - (1 vote)

Współczesne śluby to nie tylko uroczystości łączące dwoje ludzi węzłem małżeńskim, ale często skomplikowane wydarzenia, które wymagają precyzyjnego planowania i koordynacji. W odpowiedzi na rosnące potrzeby par młodych, zawód wedding plannera zyskał na znaczeniu i popularności. Wedding plannerzy, czyli specjaliści od organizacji ślubów i przyjęć weselnych, odgrywają kluczową rolę w tworzeniu dni, które są nie tylko piękne wizualnie, ale również zaplanowane z dbałością o najmniejsze szczegóły.

Historia zawodu wedding plannera jest stosunkowo młoda i wywodzi się głównie z USA, skąd w latach 90. XX wieku zaczęła rozprzestrzeniać się na inne części świata. Dziś profesjonaliści ci działają niemal na każdym kontynencie, dostosowując swoje usługi do lokalnych tradycji i oczekiwań klientów. Coraz częściej również w Polsce pary decydują się na wynajęcie wedding plannera, ceniąc sobie możliwość cieszenia się dniem ślubu bez stresu związanego z jego organizacją.

Zadaniem wedding plannera jest nie tylko pomoc w realizacji marzeń o idealnym dniu, ale również zarządzanie budżetem, koordynacja dostawców usług, a także wsparcie logistyczne i emocjonalne dla par młodych. Praca ta wymaga nie tylko doskonałych umiejętności organizacyjnych, ale także empatii i zdolności do zarządzania czasem.

W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej, na czym dokładnie polega praca wedding plannera, jakie kompetencje są niezbędne w tym zawodzie, a także jakie wyzwania i satysfakcje niesie ze sobą ta profesja. To pełne pasji zajęcie, które pozwala tworzyć niezapomniane chwile i wspomnienia, będące kulminacyjnym punktem miłosnych historii wielu par.

Zakres obowiązków wedding plannera

Wedding planner to zawód, który wymaga wszechstronnych umiejętności i dużej elastyczności. Osoba pracująca w tej roli musi być przygotowana na pełnienie wielu funkcji – od konsultanta po menedżera projektu i doradcę osobistego. Poniżej szczegółowo omówiono główne obowiązki, które wpisują się w codzienną pracę specjalisty od organizacji ślubów i wesel.

Planowanie i koordynacja

Podstawową rolą wedding plannera jest kompleksowe planowanie ślubu i przyjęcia weselnego. Obejmuje to ustalanie daty, wybór i rezerwację miejsc, a także koordynację wszystkich dostawców – od kateringu, przez muzykę, dekoracje, fotografa, kamerzystę, po transport i zakwaterowanie gości. Planner musi też tworzyć harmonogramy dnia ślubu i upewniać się, że wszystko przebiega zgodnie z planem.

Zarządzanie budżetem

Kolejnym kluczowym zadaniem jest zarządzanie budżetem ślubnym. Wedding planner pomaga parze młodej określić realistyczny budżet i monitoruje wydatki, by nie przekroczyć ustalonych ram finansowych. Jest też odpowiedzialny za negocjacje cen i warunków umów z dostawcami, co może przynieść znaczące oszczędności.

Doradztwo i wsparcie

Wedding planner często pełni rolę doradcy, pomagając parze wybrać odpowiednie elementy, które najlepiej oddadzą charakter ich wielkiego dnia. Musi posiadać szeroką wiedzę o trendach ślubnych i umiejętność dostosowania ich do indywidualnych potrzeb klientów. Ponadto, jest wsparciem emocjonalnym dla pary młodej, pomagając łagodzić stres związany z przygotowaniami.

Koordynacja dnia ślubu

W dniu ślubu, planner przejmuje pełną kontrolę nad przebiegiem wydarzenia, zarządzając czasem i koordynując pracę dostawców. Jest obecny na miejscu, by rozwiązywać bieżące problemy i upewniać się, że zarówno para młoda, jak i ich goście są zadowoleni.

Pośrednictwo i negocjacje

Znajomość rynku ślubnego pozwala wedding plannerowi efektywnie negocjować warunki umów, wybierać najlepszych dostawców i, w razie potrzeby, interweniować, by wszystkie strony były zadowolone. To także umiejętność mediacji między oczekiwaniami pary młodej a możliwościami rzeczywistymi.

Wedding planner to zatem nie tylko organizator, ale przede wszystkim wszechstronny menedżer i doradca, który musi posiadać szerokie kompetencje interpersonalne, logistyczne i biznesowe. Jest to praca wymagająca, ale także niezwykle satysfakcjonująca, dająca możliwość tworzenia niezapomnianych, pełnych radości dni dla par młodych i ich gości.

Pierwsze kroki w pracy wedding plannera

Rozpoczęcie pracy z wedding plannerem to kluczowy moment dla każdej pary planującej ślub. Pierwsze spotkanie z klientem ma na celu nie tylko poznanie ich oczekiwań, ale również ustalenie podstawowych ram współpracy. W tej sekcji przyjrzymy się, jakie kroki podejmuje wedding planner, aby skutecznie rozpocząć proces organizacji ślubu.

Konsultacja wstępna

Pierwszym krokiem jest zazwyczaj niezobowiązująca konsultacja wstępna. Podczas tego spotkania, planner ma okazję poznać przyszłą parę młodą i zrozumieć ich wizję idealnego dnia ślubu. Ważne jest, aby w tym czasie zbadać ich preferencje dotyczące stylu, tematyki, miejsca, a także poznać ich osobowości, które mogą wpłynąć na dalsze decyzje planistyczne.

Ustalanie budżetu

Jednym z najważniejszych aspektów początkowych rozmów jest ustalenie budżetu. Wedding planner musi dokładnie zrozumieć, jakie środki finansowe są dostępne na organizację wesela. To pozwoli na realistyczne planowanie oraz eliminację propozycji, które są poza zasięgiem finansowym pary młodej.

Tworzenie wstępnego planu

Z informacji uzyskanych podczas pierwszych spotkań, wedding planner opracowuje wstępny plan ślubu i przyjęcia weselnego. Plan ten zawiera możliwe daty, lokalizacje, ogólny zarys harmonogramu dnia, jak również propozycje dostawców usług, którzy mogliby wziąć udział w realizacji wydarzenia.

Wybór motywu przewodniego

Wedding planner pomaga również w wyborze motywu przewodniego, który będzie dominować podczas uroczystości i przyjęcia. Motyw ten często wynika z osobistych historii, zainteresowań lub marzeń pary młodej. Dobór odpowiedniego motywu jest istotny, ponieważ kieruje dalszymi decyzjami dotyczącymi dekoracji, stylizacji i ogólnego charakteru ślubu.

Planowanie harmonogramu

Po ustaleniu wstępnych założeń, wedding planner przystępuje do szczegółowego planowania harmonogramu działań. Obejmuje to ustalanie terminów spotkań z dostawcami, harmonogram prób przed ślubem, a także szczegółowy plan samego dnia ślubu.

Współpraca z dostawcami

Na początkowym etapie, planner zazwyczaj zaczyna też nawiązywać kontakty z potencjalnymi dostawcami i usługodawcami. Dzięki wcześniejszym doświadczeniom i branżowym znajomościom, może rekomendować sprawdzone firmy, które spełnią oczekiwania i wymagania pary młodej.

Pierwsze kroki w pracy wedding plannera są fundamentem dla pomyślnej organizacji ślubu i wesela. Wymagają one nie tylko umiejętności organizacyjnych i negocjacyjnych, ale także wrażliwości na potrzeby klienta oraz zdolności do budowania zaufania i pozytywnych relacji.

Dobór dostawców i negocjacje

Po wstępnych konsultacjach i ustaleniu budżetu oraz koncepcji ślubu, kolejnym kluczowym zadaniem wedding plannera jest wybór odpowiednich dostawców usług. Dobór ten jest niezwykle istotny, gdyż jakość świadczonych usług bezpośrednio wpływa na ostateczny sukces wydarzenia. W tej sekcji omówimy, jak wedding planner podchodzi do procesu selekcji dostawców i negocjacji warunków współpracy.

Identyfikacja potrzeb

Pierwszym krokiem w procesie doboru dostawców jest szczegółowa analiza potrzeb ślubnych i weselnych. Na tej podstawie planner tworzy listę niezbędnych usług, które mogą obejmować catering, muzykę, fotografie, video, kwiaty, transport, oraz inne elementy, jak choćby fryzjer czy makijażystka. Każdy z tych elementów wymaga innego podejścia i specjalistycznej wiedzy.

Wyszukiwanie dostawców

Kolejnym etapem jest wyszukanie dostawców, którzy mogą sprostać oczekiwaniom pary młodej oraz pasować do ustalonego budżetu. Wedding planner korzysta z własnej sieci kontaktów branżowych, rekomendacji od poprzednich klientów, a także bada rynkowe nowości i trendy. Często odbywa się to poprzez odwiedziny na targach ślubnych, przeglądanie portfolio online oraz organizowanie spotkań.

Wstępne selekcje i prezentacje

Po pierwszym etapie selekcji, planner organizuje spotkania między parą młodą a potencjalnymi dostawcami. Jest to okazja do zaprezentowania ofert, omówienia szczegółów i oceny, czy dany dostawca będzie odpowiedni. W tym czasie ważne jest, aby para młoda miała możliwość zadania pytań i wyrażenia swoich oczekiwań.

Negocjacje warunków

Jednym z kluczowych zadań wedding plannera jest negocjowanie warunków umowy z dostawcami. Obejmuje to nie tylko ceny, ale również szczegóły dotyczące zakresu usług, terminów realizacji, oraz możliwości modyfikacji i anulowania usług. Dzięki doświadczeniu i znajomości rynku, planner jest w stanie uzyskać korzystne warunki, które będą zgodne z ustalonym budżetem.

Finalizacja umów

Po pomyślnych negocjacjach i wyborze dostawców, wedding planner pomaga w finalizacji umów. Obejmuje to dokładne przejrzenie wszystkich klauzul umownych, upewniając się, że nie zawierają one niekorzystnych warunków i że wszystkie ustalenia są jasno sprecyzowane.

Monitorowanie współpracy

Nawet po podpisaniu umów, rola plannera nie kończy się. Nadal pozostaje on w kontakcie z dostawcami, monitorując postępy prac i interweniując w razie potrzeby, aby wszystko przebiegało zgodnie z planem.

Wybór odpowiednich dostawców i skuteczne negocjacje są kluczowe dla zapewnienia, że dzień ślubu będzie wyglądał dokładnie tak, jak sobie wymarzyła para młoda. Dobrze przeprowadzony proces selekcji i negocjacji może znacząco przyczynić się do obniżenia stresu związanego z organizacją ślubu i zapewnić, że wszystkie elementy współgrają ze sobą, tworząc spójną i niezapomnianą całość.

Planowanie i organizacja

Kiedy wybór dostawców zostaje sfinalizowany i warunki współpracy ustalone, wedding planner przechodzi do jednego z najważniejszych etapów: szczegółowego planowania i organizacji ślubu oraz przyjęcia weselnego. W tej sekcji omówimy, jakie zadania wykonuje planner w ramach tego procesu, by zapewnić płynny przebieg uroczystości.

Tworzenie szczegółowego harmonogramu

Jednym z najważniejszych narzędzi w pracy wedding plannera jest szczegółowy harmonogram dnia ślubu. Planner tworzy chronologiczny plan dnia, który obejmuje wszystkie kluczowe momenty – od przygotowań, poprzez ceremonię, aż do zakończenia przyjęcia weselnego. Harmonogram ten jest niezbędny, by każdy z dostawców wiedział, co ma robić i kiedy, oraz by para młoda mogła cieszyć się dniem bez zbędnego stresu.

Koordynacja dostawców i logistyka

Zarządzanie logistyką wszystkich dostawców jest kolejnym kluczowym zadaniem. Wedding planner musi upewnić się, że wszyscy dostawcy są na bieżąco informowani o wszelkich zmianach oraz że zrozumieli swoje role i oczekiwania. Obejmuje to ustalenie godzin przybycia na miejsce, koordynację załadunków i rozładunków, a także pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów logistycznych.

Dekoracje i stylizacja

Planner często bierze na siebie również koordynację dekoracji i stylizacji miejsc uroczystości i przyjęcia weselnego. Współpracuje z florystami, dekoratorami i innymi dostawcami, by wszystko było zgodne z wybranym motywem przewodnim i estetyką ślubu. Dbają o każdy detal – od układu stołów, przez dekoracje stołu, aż po oświetlenie i inne elementy scenografii.

Próby i spotkania przedślubne

Wedding planner organizuje również próby generalne, takie jak próba menu, próba ustawienia sali czy próba ceremonii, jeśli jest to możliwe. Te próby są kluczowe, aby upewnić się, że wszystkie elementy ślubu są dopracowane do perfekcji i że wszystkie zespoły działają zgodnie z planem.

Dzień ślubu

W dniu ślubu, planner jest obecny na miejscu, by nadzorować wszystkie operacje. Zajmuje się koordynacją dostawców, pomocą dla gości, zarządzaniem nieoczekiwanymi sytuacjami i ogólnym zapewnieniem, że harmonogram jest przestrzegany. Jego obecność umożliwia parze młodej i ich rodzinom skupienie się na celebracji, bez konieczności martwienia się o szczegóły organizacyjne.

Podsumowanie i follow-up

Po ślubie i weselu, zadaniem plannera jest również zebrać feedback od klienta i dostawców, jak również zająć się wszelkimi sprawami poślubnymi, takimi jak zwroty wynajmowanego sprzętu czy rozliczenia z dostawcami.

Proces planowania i organizacji ślubu przez wedding plannera jest kompleksowy i wieloetapowy. Od wymagającej koordynacji logistycznej po dbałość o estetyczne detale, każdy element jest kluczowy dla stworzenia wyjątkowego i niezapomnianego dnia dla pary młodej. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, planner jest w stanie zmniejszyć stres związany z organizacją i zapewnić, że wszystko przebiegnie płynnie.

Rozwiązywanie problemów

Niezależnie od tego, jak starannie zaplanowane jest wydarzenie, zawsze mogą pojawić się niespodziewane sytuacje wymagające szybkiej interwencji i kreatywnego rozwiązania problemów. Wedding planner musi być przygotowany na różnego rodzaju wyzwania, które mogą pojawić się przed lub w trakcie uroczystości ślubnych. W tym rozdziale przyjrzymy się kluczowym strategiom i umiejętnościom, które pozwalają wedding plannerom skutecznie zarządzać kryzysowymi sytuacjami.

Antycypacja problemów

Doświadczeni wedding plannerzy wiedzą, że kluczem do minimalizacji potencjalnych problemów jest ich przewidywanie. Dlatego część ich pracy to identyfikowanie możliwych punktów krytycznych i tworzenie planów awaryjnych. Na przykład, jeśli pogoda może być niestabilna, planner powinien mieć przygotowany plan na przeprowadzenie uroczystości wewnątrz. Podobnie, awarie sprzętu audio mogą być szybko neutralizowane przez zarezerwowane zapasowe komponenty lub dostawców.

Szybkie reagowanie

Gdy pojawi się problem, czas jest kluczowym czynnikiem. Wedding planner musi być w stanie szybko ocenić sytuację i podjąć odpowiednie działania. Niezależnie od tego, czy jest to problem z cateringiem, opóźnienie w transporcie gości, czy choroba jednego z kluczowych dostawców usług, wedding planner musi działać szybko, aby znaleźć zadowalające rozwiązanie dla wszystkich stron.

Komunikacja kryzysowa

Skuteczna komunikacja jest niezwykle ważna, szczególnie w sytuacji kryzysowej. Wedding planner musi umiejętnie informować zarówno parę młodą, jak i dostawców o wszelkich zmianach, starając się zachować spokój i profesjonalizm. Prawidłowa komunikacja może znacznie złagodzić stres związany z nieprzewidzianymi okolicznościami, a także pomóc w utrzymaniu pozytywnej atmosfery podczas uroczystości.

Negocjacje i mediacje

W przypadku, gdy problem wynika z konfliktu między różnymi stronami (na przykład pomiędzy dostawcami a miejscem przyjęcia), wedding planner może pełnić rolę mediatora. Umiejętność negocjacji jest niezbędna, aby szybko osiągnąć kompromis, który zadowoli wszystkie strony i pozwoli kontynuować wydarzenie zgodnie z planem.

Ocena po wydarzeniu

Po zakończeniu ślubu i wesela, ważne jest również, aby planner dokonał oceny, jak zarządzano kryzysowymi sytuacjami. To pozwala na wyciągnięcie wniosków na przyszłość, poprawę procedur i lepsze przygotowanie się do przyszłych wydarzeń. Wnioski te mogą być również cennym materiałem do szkoleń dla nowych członków zespołu lub do aktualizacji planów awaryjnych.

Zarządzanie kryzysowe to kluczowy element pracy każdego wedding plannera. Wymaga ono nie tylko doskonałych umiejętności organizacyjnych, ale również zdolności do szybkiego myślenia, adaptacji i utrzymania spokoju w stresujących sytuacjach. Dzięki tym kompetencjom, planner jest w stanie zapewnić, że nawet najbardziej niespodziewane problemy będą miały minimalny wpływ na przebieg i odbiór jednego z najważniejszych dni w życiu pary młodej.

Obsługa klienta i komunikacja

Doskonała obsługa klienta i efektywna komunikacja są kluczowymi elementami pracy każdego wedding plannera. Te umiejętności pozwalają nie tylko na zbudowanie pozytywnej relacji z parą młodą, ale także na efektywną współpracę z dostawcami i innymi zainteresowanymi stronami. W tym rozdziale omówimy, jak wedding plannerzy mogą maksymalizować swoje kompetencje w tych obszarach, by zapewnić wysoki standard usług.

Budowanie relacji z klientami

Zarządzanie oczekiwaniami klientów rozpoczyna się już od pierwszego spotkania. Wedding planner musi być w stanie wysłuchać, co para młoda ma do powiedzenia, zrozumieć ich potrzeby i marzenia związane z dniem ślubu. Empatia i zdolność do nawiązywania osobistych więzi to podstawa, która umożliwia tworzenie ślubów odzwierciedlających indywidualność każdej pary.

Skuteczna komunikacja

Komunikacja to więcej niż tylko przekazywanie informacji. Wedding planner musi umieć mówić jasno i zrozumiale, zarówno kiedy przekazuje dobre, jak i złe wiadomości. Ważna jest także umiejętność aktywnego słuchania – planner musi być w stanie wyłapać to, co nie zostało powiedziane głośno, ale może być istotne dla klientów. Regularne aktualizacje, jasne omówienie postępów i planów na przyszłość są niezbędne, aby para młoda czuła się spokojna i zaangażowana w proces planowania.

Zarządzanie konfliktami

Nieuchronne są sytuacje, kiedy pojawiają się różnice zdań między parą młodą a ich rodzinami, czy między różnymi dostawcami usług. Kompetencje w zakresie zarządzania konfliktami są kluczowe; dobry wedding planner powinien potrafić wyważyć różne interesy i znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie, minimalizując stres dla pary młodej.

Personalizacja usług

Dostosowanie usług do specyficznych potrzeb i oczekiwań klientów jest kolejnym aspektem, który wpływa na postrzeganie jakości obsługi. Wedding planner powinien być elastyczny i kreatywny, aby móc personalizować każdy element ślubu zgodnie z życzeniem klienta, od unikatowych dekoracji po specjalne rytuały w ceremonii.

Przekraczanie oczekiwań

Ostatecznym celem każdego wedding plannera jest nie tylko spełnienie, ale przekroczenie oczekiwań klientów. To może oznaczać zaproponowanie rozwiązań, o których para młoda nie pomyślała, zagwarantowanie że każdy detal jest perfekcyjny, czy zapewnienie, że cała uroczystość przebiega gładko i bez niespodzianek.

Obsługa klienta i komunikacja w pracy wedding plannera to nie tylko podstawowe umiejętności – są one fundamentem, który umożliwia stworzenie magicznego i niezapomnianego dnia dla pary młodej. Ostatecznie, sukces ślubu zależy nie tylko od estetyki i logistyki, ale również od tego, jak dobrze planner potrafił zrozumieć i wcielić w życie wizję swoich klientów.

Marketing i rozwój kariery

Dla wedding plannera, tak jak dla każdego profesjonalisty, nieustanny rozwój kariery i efektywny marketing osobisty są kluczowe do odnoszenia sukcesów w branży. W tym rozdziale omówimy strategie, które mogą pomóc plannerom w promowaniu ich usług oraz w rozwoju zawodowym, aby przyciągać więcej klientów i budować silną markę na rynku ślubnym.

Budowanie marki osobistej

Silna marka osobista pomaga wyróżnić się na tle konkurencji i budować zaufanie potencjalnych klientów. Wedding plannerzy powinni pracować nad swoim wizerunkiem profesjonalnym, pokazując swoją pasję, wiedzę oraz unikalne podejście do organizacji ślubów. Blogi, media społecznościowe czy portfolio z poprzednich uroczystości mogą być świetnymi narzędziami do prezentacji swojego stylu pracy i sukcesów.

Efektywne wykorzystanie mediów społecznościowych

Media społecznościowe są nieocenione w promowaniu usług wedding plannera. Regularne publikowanie inspirujących treści, zdjęć z organizowanych ślubów i wesel czy też udostępnianie opinii zadowolonych klientów może przyciągnąć uwagę potencjalnych par młodych. Platformy takie jak Instagram, Pinterest czy Facebook pozwalają na budowanie relacji z obserwującymi oraz prezentację oferty w atrakcyjny sposób.

Networking i współprace

Budowanie sieci kontaktów z innymi profesjonalistami z branży ślubnej może otworzyć drzwi do nowych możliwości. Współpraca z fotografami, florystami, miejscami przyjęć czy firmami cateringowymi nie tylko ułatwia organizację ślubów, ale również może przynieść nowe zlecenia poprzez polecenia. Udział w targach ślubnych, konferencjach branżowych czy lokalnych spotkaniach networkingowych to doskonałe okazje do rozwoju zawodowego i rozszerzenia bazy kontaktów.

Szkolenia i edukacja

Świat trendów ślubnych jest dynamiczny, a każdy wedding planner powinien być na bieżąco z nowinkami i zmieniającymi się preferencjami par młodych. Inwestycja w szkolenia, kursy czy warsztaty to sposób na rozwijanie umiejętności i poszerzanie oferty. Ponadto, uzyskane certyfikaty i dyplomy mogą podnieść wartość usług w oczach klientów.

Uzyskiwanie i wykorzystywanie opinii klientów

Zadowoleni klienci są najlepszą reklamą. Prośba o pozostawienie opinii na stronach internetowych czy mediach społecznościowych może nie tylko zwiększyć wiarygodność, ale również przyciągnąć nowych klientów. Testimoniale i historie sukcesu są potężnym narzędziem marketingowym, które pokazuje potencjalnym klientom, że są w dobrych rękach.

Rozwój kariery i efektywny marketing to procesy ciągłe, wymagające zaangażowania i kreatywności. Dla wedding plannera, który chce nie tylko przetrwać, ale także prosperować na konkurencyjnym rynku, kluczowe jest adaptowanie się do zmieniających się trendów, rozwijanie swoich umiejętności i aktywne promowanie swoich usług. Sukces w tej branży to połączenie talentu, ciężkiej pracy oraz umiejętności budowania i utrzymywania relacji zarówno z klientami, jak i innymi profesjonalistami z branży ślubnej.

Organizacja ślubu to skomplikowany proces, który wymaga nie tylko doskonałych umiejętności organizacyjnych, ale również empatii, kreatywności i zdolności do zarządzania czasem oraz budżetem. Zawód wedding plannera, choć wymagający, oferuje niezrównaną satysfakcję z pracy, która ma ogromny wpływ na jedne z najważniejszych momentów w życiu ludzi. W niniejszym artykule omówiliśmy różnorodne aspekty pracy wedding plannera, od zakresu obowiązków, przez pierwsze kroki w pracy z klientem, dobór dostawców, planowanie i organizację, po rozwiązywanie problemów, obsługę klienta i komunikację, aż do marketingu i rozwoju kariery.

Wedding planner musi być gotowy na podjęcie wielu wyzwań, zarówno logistycznych, jak i emocjonalnych, które niosą ze sobą przygotowania do ślubu. Jest to praca, która wymaga ciągłego rozwoju, adaptacji do zmieniających się trendów oraz budowania trwałych relacji z klientami i dostawcami usług. Kluczem do sukcesu jest nie tylko doskonała organizacja i uwaga do detalu, ale również umiejętność słuchania i rozumienia potrzeb par młodych.

Wedding plannerzy pełnią rolę doradców, koordynatorów, negocjatorów i niekiedy psychologów, aby zapewnić, że dzień ślubu będzie dokładnie taki, jak marzyła o nim para młoda. Praca ta niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność, ale także daje możliwość uczestniczenia i pomagania w tworzeniu wyjątkowych, pełnych miłości historii.